Woordenboek

Woordenboek voor nabestaanden

Als je een erfenis (zuiver) aanvaardt, krijg je jouw rechtmatige deel van alle goederen en schulden van de overledene. Je kunt actief en bewust aanvaarden, maar ook per ongeluk, dus onbedoeld. Als je bezittingen van de overledene meeneemt of een rekening betaalt met geld van de overledene (bijvoorbeeld met de en/of-rekening), heb je de erfenis al zuiver aanvaard. Als blijkt dat er ook schulden waren dan moet je die overnemen en met eigen geld aflossen. Als je de erfenis, ook al is het onbedoeld, door bepaalde dingen te doen zuiver hebt aanvaard, kun je dat in principe niet meer terugdraaien.

Dit zou je kunnen vertalen als ‘aanvaarden onder voorwaarden’, namelijk de voorwaarde dat de erfenis voor jou positief uitpakt. Als je de erfenis beneficiair aanvaardt ben je niet aansprakelijk als er schulden blijken te zijn. Ook niet als je eigen geld hebt. Je mag niets van de bezittingen meenemen, noch van de rekening van de overledene gebruikmaken, totdat zeker is dat alle schulden zijn betaald. Minderjarigen en wie onder bewind staan moeten een erfenis sowieso beneficiair aanvaarden. Als je de erfenis beneficiair aanvaardt, moet je de erfenis wel volgens regels afhandelen.
Je kunt een erfenis ook verwerpen.

Is degene die gaat erven.

Degene die na overlijden dingen/geld gaat nalaten.

Je kunt een erfenis weigeren, ofwel verwerpen. Je bent dan niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling ervan. Als je de erfenis verwerpt ben je geen erfgenaam meer. Dat betekent dat je geen schulden hoeft te betalen, maar je mag ook niets hebben, zoals foto’s of andere spullen.

Degene die in een testament is aangewezen om de nalatenschap af te handelen. Vóór 2003 kon je ook een executeur aanwijzen per codicil, een handgeschreven brief. Codicillen van voor 2003 zijn nog geldig. Sinds 2003 kan je alleen een executeur aanwijzen per testament. Alleen de erflater kan een executeur aanwijzen. De wettelijke regel is dat alleen hij/zij de nalatenschap mag beheren, schulden moet voldoen en legaten mag afgeven. De bevoegdheden mogen in het testament worden beperkt of uitgebreid. Er kan een familielid worden aangewezen, maar ook een professional, zoals een notaris of register-executeur. Is er geen executeur dan zijn alle erfgenamen gezamenlijk bevoegd.

Elke executeur zal als hij/zij klaar is met zijn werk schriftelijk rekening en verantwoording moeten   afleggen aan de erfgenamen. Als de erfgenamen dit voor akkoord tekenen wordt er kwijting en décharge verleend. De executeur is klaar en kan later niet meer aangesproken worden.

Houdt zich bezig met het opstellen van hypotheken en leveringsaktes bij de aankoop van huizen, het opstellen van testamenten en het wijzigen ervan, het opstellen van voogdijregelingen voor kinderen als sprake is van een geregistreerd partnerschap of huwelijkse voorwaarden, en met aktes van verdeling bij scheidingen. De aktes en testamenten van een notaris worden in archieven opgeslagen en zijn dus altijd op te vragen en terug te vinden. Voor bepaalde akten is een notaris dus beslist nodig. Andere taken kunnen we goedkoper en vrij makkelijk zelf, of uitbesteden, bijvoorbeeld aan de register-executeur.

Dit is een financieel geschoolde professional, gespecialiseerd in het afhandelen van administratie, belasting en erfenis. Hij/zij biedt mogelijk ook bemiddeling bij ruzie (mediation). Zij kunnen geen akten inschrijven of testamenten opmaken, maar wel afschriften opvragen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

© 2019 Meegeven.nl is een initiatief van Marieke Henselmans en SNS.

Veelgestelde vragen  |  ​Privacy & Disclaimer  |  Contact