Privacystatement

Over Meegeven.nl
Meegeven.nl is een onafhankelijk platform, mogelijklijk gemaakt door Marieke Henselmans en SNS
Het doel van de site is om de afhandeling van een overlijden van een dierbare makkelijker te maken voor de nabestaanden, zodat we we mensen het beste digitaal kunnen helpen bij de afwikkeling van een overlijden.

Delen met anderen
Meegeven.nl heeft geen inzage in uw persoonsgegevens en verstrekt deze ook niet aan derden.

Persoonsgegevens invullen op Meegeven.nl
In de beveiligde omgeving van Meegeven.nl (achter de knop ‘inloggen’) kunt u persoonlijke gegevens invullen. Deze gegevens worden opgeslagen op een server van SNS, maar SNS heeft hier geen toegang toe. Deze server staat in een beveiligde omgeving van SNS. De gegevens worden bewaard totdat u deze zelf verwijdert.

Wat is een persoonsgegeven?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot jou als persoon. Denk aan je naam, je adres, je e-mailadres en je IP adres. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je meer informatie over de definitie van persoonsgegevens.

Waarom Meegeven.nl persoonsgegevens nodig heeft
Meegeven.nl verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen (per email) als u daar om verzoekt. Vaak is dit in het kader het (mogelijk toekomstig) uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Daarnaast verwerken we persoonsgegevens wanneer we gebruikersonderzoek doen. Dit kan bijvoorbeeld een gebruikerstest of interview zijn op een locatie waar we u uitnodigen (on site onderzoek), of een online enquête of een (telefonisch) gebruikers-onderzoek.

Hoe lang Meegeven.nl de persoonsgegevens bewaart
Meegeven.nl bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wanneer u uw Meegeven.nl account verwijderd dan worden al uw gegevens verwijderd van onze systemen. Dit is onomkeerbaar.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Meegeven.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Meegeven.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en de dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Meegeven.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Meegeven.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Meegeven.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Meegeven.nl heeft hier geen invloed op.

Meegeven.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om via uw Meegeven.nl account uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Wanneer u uw Meegeven.nl account verwijderd dan worden al uw gegevens verwijderd van onze systemen. Dit is onomkeerbaar.

Beveiligen
Meegeven.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Meegeven.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Meegeven.nl.

Gegevens SNS
Het hoofdkantoor van SNS is gevestigd op: Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht.
SNS is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 16062338

Disclaimer

Website
Wij willen u via deze website zo helder mogelijke informatie te geven over wat er belangrijk is rondom overlijden. We kunnen niet garanderen dat de informatie op alle onderdelen compleet en juist is. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. Voor een persoonlijk advies over wat u moet regelen rondom overlijden, ga naar uw notaris. – check de algemene disclaimer

Nabestaandenplan
Het Nabestaandenplan is alleen bedoeld om uw wensen vast te leggen en is een hulpmiddel voor uw erfgenamen om de nalatenschap af te handelen. Degenen met wie u het nabestaandenplan deelt, kunnen niet automatisch rechten aan het plan ontlenen. Alleen de erfgenamen of executeur kunnen uw nalatenschap afwikkelen. Zij kunnen afwijken van uw plan. Het nabestaandenplan is een hulpmiddel, maar is niet juridisch afdwingbaar jegens derden. Wilt u bepaalde onderwerpen juridisch afdwingbaar vastleggen, raadpleeg dan een notaris.  

© 2019 Meegeven.nl is een initiatief van Marieke Henselmans en SNS.

Veelgestelde vragen  |  ​Privacy & Disclaimer  |  Contact